Project “Demonstrators Microfluidische Systemen”

Project “Demonstrators Microfluidische Systemen”

De hoofddoelstelling van het project is het versterken en vergroten van de “capabilities” van de huidige proeftuinomgeving bestaande uit infrastructuur bij het MESA+ NanoLab, bij de Saxion University of Applied Sciences en in de HighTechFactory om scale-up activiteiten te versnellen onder werknaam High Tech Factory PLUS” (HTF+).

MESA+ en Saxion vervullen de functie van het R&D-lab en HTF+ wordt een gedeelde faciliteit alwaar met name MKB-bedrijven in een gedeelde proeftuinomgeving grootschaliger nanotechnologische en microfluïdische toepassingen kunnen produceren, zowel front-end als back-end.

Het project richt zich mede op de ontwikkeling en het testen in een proeftuinomgeving van demonstrators van vier verschillende toepassingen van innovatieve microfluïdische technologie, waarmee zowel de toepassing ervan in nieuwe producten met grote toegevoegde waarde (en dus technologische impact) als de brede inzetbaarheid en vergaand schaalbare toepassings-mogelijkheden met een groter marktvolume (en dus economische impact) aangetoond en zichtbaar gemaakt zullen worden:

  • U-NEEDLE BV: innovatief micronaald product voor Intradermal Insulin Injection (IDII);
  • Micronit Microfluïdics BV: een micro-pipet ter vervanging van de huidige getrokken glas capillairen. Deze pipetten worden veelal gebruikt voor single cell handling, DNA-onderzoek maar ook voor in vitro fertilisatie;
  • SmartTip BV: een FluidFM probe voor manipulaties op nanoschaal;
  • Bronkhorst High-Tech BV: een microfluïdisch sensorsysteem voor de meting van de verbrandingswaarde van aardgas, LNG en biogas en met name mengsels daarvan.

Deze activiteit is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie.

Kijk voor meer info op Operationeel Programma Oost (OP oost).